Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6742
Title: Композитний балон високого тиску
Authors: Крижанівський, Є. І.
Зайцев, В. В.
Зайцев, В. В.
Зайцев, Д. В.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 51969 U Україна, МПК F17C 1/00. Композитний балон високого тиску / Крижанівський Є. І., Зайцев В. В., Зайцев В. В., Зайцев Д. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201000995 ; заявлено 01.02.2010 ; опубл. 10.08.2010, Бюл. № 15. – 3 с. : іл.
Abstract: Композитний балон високого тиску, що складається з силової оболонки в вигляді циліндра з напівсферичними торцями, які складають його днище і горловину з металевими закладальними елементами і притискними шайбами, причому притискна шайба горловини має фланцеве з'єднання, лейнера та зовнішнього декоративно-захисного покриття, який відрізняється тим, що лейнер приєднаний до горловини балона за допомогою фланцевого з'єднання, а для можливості вилучення зсередини балона виконаний з еластичного матеріалу і обладнаний повітряним клапаном.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6742
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51969.pdf121.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.