Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6743
Title: Пристрій для вимірювання питомого електричного опору провідних матеріалів
Authors: Доценко, Є. Р.
Карпаш, М. О.
Бурда, Ю. М.
Аmitaba, Мitra
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 54344 U Україна, МПК G01R 27/14. Пристрій для вимірювання питомого електричного опору провідних матеріалів / Доценко Є. Р., Карпаш М. О., Бурда Ю. М., Аmitaba Мitra ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201003971 ; заявлено 06.04.2010 ; опубл. 10.11.2010, Бюл. № 21. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання питомого електричного опору провідних матеріалів, який містить вимірювальний контактний блок, що складається з корпусу, в якому розміщені три упори, чотирьох електродів, що розміщені в одній площині, засобу для створення навантаження, виконаного у вигляді вантажу, та вимірювального електричного блока, який відрізняється тим, що містить додатковий упор, упори розміщені попарно, симетрично відносно площини, що проходить через осі електродів, виконані з можливістю осьового переміщення відносно корпусу і оснащені пружинами стиску, причому електроди виконані з можливістю регулювання осьового положення відносно корпусу, а засіб для створення навантаження розміщено посередині корпусу вимірювального контактного блока у площині розміщення електродів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6743
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54344.pdf230.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.