Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6744
Title: Спосіб отримання термоелектричного самолегованого РbТе n-типу
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Карпаш, М. О.
Борик, В. В.
Issue Date: 2010
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 54902 U Україна, МПК C30B 11/00. Спосіб отримання термоелектричного самолегованого РbТе n-типу / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Карпаш М. О., Борик В. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201006997 ; заявлено 07.06.2010 ; опубл. 25.11.2010, Бюл. № 22. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання термоелектричного самолегованого РbТе n-типу, який включає розташування вихідних речовин, свинцю і телуру, у кварцовій вакуумованій ампулі, яку поміщають у піч і витримують при певній температурі, потім ампулу охолоджують до кімнатної температури, одержані злитки дроблять на фракції та здійснюють пресування порошку, який відрізняється тим, що вихідні речовини, свинець класу чистоти С-000 і телур Т-ВЧ, використовують у масовому співвідношенні mPb 61,933 , mTe 38,067 , нагрів ампули здійснюють у два етапи: попередній нагрів при 830 К протягом 1 год. і синтез при температурі 1320 К протягом 1 год., потім подрібнені фракції синтезованої сполуки до (0,5-0,6) мм піддають гарячому пресуванню при тиску (1,2-5÷1,5) ГПа.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6744
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
54902.pdf96.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.