Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6745
Title: Спосіб отримання термоелектричного самолегованого РbТе р-типу
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Борик, В. В.
Матеїк, Г. Д.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 56631 U Україна, МПК C30B 11/02. Спосіб отримання термоелектричного самолегованого РbТе р-типу / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Борик В. В., Матеїк Г. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201006969 ; заявлено 07.06.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб отримання термоелектричного самолегованого РbТе р-типу, який полягає в тому, що вихідні речовини: свинець і телур розташовують у кварцовій вакуумованій ампулі, яку поміщають у піч і витримують при певній температурі, потім ампулу охолоджують до кімнатної температури, одержані злитки дроблять на фракції та здійснюють пресування порошку, який відрізняється тим, що вихідні речовини - свинець класу чистоти С-000 і телур - Т-ВЧ беруть у масовому співвідношенні mPb=61,850 mTe=38,150, нагрів ампули здійснюють у два етапи - попередній нагрів при 830 К протягом 1 год. і синтез при температурі 1320 К протягом 1 год., потім подрібнені фракції синтезованої сполуки до 0,5-0,6 мм піддають гарячому пресуванню при тисках (1,2÷1,5) ГПа.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6745
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56631.pdf88.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.