Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6747
Title: Спосіб отримання легованого сплаву PbTe:Ni n-типу
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Борик, В. В.
Матеїк, Г. Д.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 56812 U Україна, МПК C22C 11/00. Спосіб отримання легованого сплаву PbTe:Ni n-типу / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Борик В. В., Матеїк Г. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201008948 ; заявлено 19.07.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. – 2 с.
Abstract: 1. Спосіб отримання легованого сплаву PbTe:Ni n-типу, який полягає у тому, що вихідні речовини розташовують у кварцовій вакуумованій ампулі і поміщають у піч, ампулу з вихідними речовинами попередньо нагрівають до певної температури, витримують при ній, потім здійснюють синтез сплаву при вищій температурі, після чого ампулу охолоджують до кімнатної температури, одержані злитки дроблять та здійснюють пресування, який відрізняється тим, що як вихідні речовини використовують високочисті свинець, телур і нікель, взяті у співвідношеннях Рb - 49,923 ат. %, Те - 49,266 ат. %, Ni - 0,811 ат. %. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одержані злитки дроблять до фракцій 0,6-0,8 мм і здійснюють пресування при тисках 0,5-1,0 ГПа.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6747
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56812.pdf88.14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.