Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6748
Title: Спосіб отримання сплаву PbSnTe р-типу
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Карпаш, М. О.
Борик, В. В.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 56813 U Україна, МПК C22C 11/00, C22C 28/00. Спосіб отримання сплаву PbSnTe р-типу / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Карпаш М. О., Борик В. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201008950 ; заявлено 19.07.2010 ; опубл. 25.01.2011, Бюл. № 2. – 2 с.
Abstract: 1. Спосіб отримання сплаву PbSnTe р-типу, який полягає у тому, що вихідні речовини розташовують у кварцовій вакуумованій ампулі і поміщають у піч, ампулу з вихідними речовинами попередньо нагрівають до певної температури, витримують при ній, потім здійснюють синтез сплаву при вищій температурі, після чого ампулу охолоджують до кімнатної температури, одержані злитки дроблять та здійснюють пресування, який відрізняється тим, що як вихідні речовини використовують високочисті свинець, олово і телур, взяті у співвідношеннях Рb - 29,603 ат. %, Sn - 20,345 ат. %, Те - 50,052 ат. %. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що одержані злитки сплаву дроблять до фракцій 0,6-0,8 мм і здійснюють пресування при тисках 0,5-1,0 ГПа.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6748
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56813.pdf89.39 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.