Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6749
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorНиколайчук, Я. М.-
dc.contributor.authorВоронич, А. Р.-
dc.contributor.authorПогонець, І. О.-
dc.date.accessioned2018-12-19T09:44:35Z-
dc.date.available2018-12-19T09:44:35Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationПат. 58743 U Україна, МПК G06F 17/15. Пристрій для визначення автокореляційної міри ентропії / Николайчук Я. М., Воронич А. Р., Погонець І. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201011297 ; заявлено 22.09.2010 ; опубл. 26.04.2011, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6749-
dc.description.abstractПристрій для визначення автокореляційної міри ентропії, що містить аналого-цифровий перетворювач, синхронізатор, групу з N регістрів, N елементів І, N суматорів, групу елементів НІ, входи запису групи регістрів, які об'єднані з входом запуску аналого-цифрового перетворювача та підключені до першого виходу синхронізатора, вихід переповнення кожного з яких підключений до однойменного інформаційного входу регістра, вхід аналого-цифрового перетворювача є входом пристрою, при цьому розрядні виходи аналого-цифрового перетворювача підключені до розрядних інформаційних входів групи регістрів і до входів елементів групи НІ, виходи яких з'єднані з першими входами суматорів, другі входи яких підключені до однойменних виходів групи регістрів, вихід і-го (i=l,...,N) суматора з'єднаний з першим входом і-го елемента І, другі входи елементів І об'єднані і підключені до тактового виходу аналого-цифрового перетворювача, який відрізняється тим, що додатково введений пристрій обчислення ковзного математичного сподівання, входи якого підключені до відповідних виходів аналого-цифрового перетворювача, а виходи пристрою обчислення ковзного математичного сподівання підключені до входів додатково введеного квадратора, виходи якого підключені до паралельних входів додатково введених суматорів, послідовні входи яких підключені до інвертованих виходів додатково введених квадраторів, входи яких підключені до виходів елементів І, а виходи суматорів підключені до входів додатково введеного пірамідального суматора, вихід якого підключений до входу додатково введеного дешифратора, вихід якого є кодовим виходом пристрою.uk_UA
dc.language.isoukuk_UA
dc.publisherДержавна служба інтелектуальної власності Україниuk_UA
dc.titleПристрій для визначення автокореляційної міри ентропіїuk_UA
dc.typePatentuk_UA
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
58743.pdf196.6 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.