Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6752
Title: Двоходовий кран
Authors: Лях, М. М.
Бурда, Ю. М.
Мелько, Т. І.
Микитенко, О. Г.
Яців, Т. В.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 60104 U Україна, МПК F16K 11/00. Двоходовий кран / Лях М. М., Бурда Ю. М., Мелько Т. І., Микитенко О. Г., Яців Т. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201013912 ; заявлено 22.11.2010 ; опубл. 10.06.2011, Бюл. № 11. – 3 с. : іл.
Abstract: Двоходовий кран, що містить корпус, оснащений верхньою та нижньою кришками, два запірні елементи, зв'язані в осьовому напрямку штоком, та систему керування, який відрізняється тим, що запірні елементи виконані у вигляді симетричних відносно горизонтальної площини запірних тарілок з еластичного матеріалу, наприклад гуми, із зовнішньої сторони зміцнені конічними шайбами, додатково містить регулювальні елементи запірних тарілок, розташованих зверху і знизу кожної з тарілок, шток знизу підпружинений пружиною стиску, одним кінцем з'єднаною із нижньою кришкою, а другим - із конічною шайбою нижньої запірної тарілки, у корпусі виконані посадочні конічні поверхні, в яких почергово розміщені верхня та нижня тарілки, система керування виконана у вигляді кулачкового механізму, що включає кулачок із фіксуючими пазами, посаджений на вісь, яка закріплена на кронштейнах верхньої кришки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6752
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
60104.pdf194.31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.