Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6756
Title: Окислений крохмально-карбоксильний реагент
Authors: Оринчак, М. І.
Бейзик, О. С.
Оринчак, М. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 61099 U Україна, МПК C09K 8/04. Окислений крохмально-карбоксильний реагент / Оринчак М. І., Бейзик О. С., Оринчак М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201014585 ; заявлено 06.12.2010 ; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13. – 2 с.
Abstract: Окислений крохмально-карбоксильний реагент, який складається з екструзивного крохмалю, гідроксиду калію та монохлороцтової кислоти, який відрізняється тим, що додатково містить перман- ганат калію при такому співвідношенні компонентів, мас. %: екструзивний крохмаль 79,9-85,8 гідроксид калію 9,36-11,36 перманганат калію 0,15-0,19 монохлороцтова кислота 5,50-7,74.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6756
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
61099.pdf145.95 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.