Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6758
Title: Установка керування комплексом проти викидного обладнання
Authors: Міронов, Ю. В.
Попов, О. Ю.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 62008 U Україна, МПК 62008 U Україна, МПК E21B 44/00. Установка керування комплексом проти викидного обладнання / Міронов Ю. В., Попов О. Ю. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201100109 ; заявлено 04.01.2011 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15. – 2 с. : іл.
Abstract: Установка керування комплексом противикидного обладнання, яка складається з основного пульта, допоміжного пульта, пневмогідроакумулятора, гідравлічних розподільників, електроприводного насоса, ручного плунжерного насоса, яка відрізняється тим, що включає в себе додатковий прямодіючий насос, розміщений на лінії підзарядки пневмогідроакумулятора з приводом від енергії свердловинного флюїду, на вхідній лінії насоса розміщено фільтр, дросель та засувку.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6758
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62008.pdf205.75 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.