Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6760
Title: Спосіб з’єднання сталевої головки з полімерно-композиційним тілом порожнистої насосної штанги
Authors: Копей, Б. В.
Кузьмін, О. О.
Більченко, Д. О.
Копей, В. Б.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 63346 U Україна, МПК E21B 17/00. Спосіб з’єднання сталевої головки з полімерно-композиційним тілом порожнистої насосної штанги / Копей Б. В., Кузьмін О. О., Більченко Д. О., Копей В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 20110212 ; заявлено 21.02.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. – 3 с. : іл.
Abstract: Спосіб з'єднання сталевої головки з полімерно-композиційним тілом порожнистої насосної штанги, що включає просочення розпушеного кінця епоксидним клеєм для забезпечення нерухомого зчеплення, після збирання сталеву головку обтискають навколо полімерно-композиційного тіла порожнистої насосної штанги штампом, який відрізняється тим, що отвір під штангу має кільцевий переріз з клиноподібними виточками, які заповнюються епоксидним клеєм, а для збирання цього з'єднання сталеву головку виконують з двох частин, які з'єднують між собою різьбовим з'єднанням.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6760
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63346.pdf171.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.