Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6761
Title: Спосіб отримання легованого сплаву РbТе:Ві n- типу
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Борик, В. В.
Карпаш, М. О.
Матеїк, Г. Д.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 63536 U Україна, МПК C30B 11/02. Спосіб отримання легованого сплаву РbТе:Ві n- типу / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Борик В. В., Карпаш М. О., Матеїк Г. Д. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201103503 ; заявлено 24.03.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. – 2 с. : іл.
Abstract: 1. Спосіб отримання легованого сплаву РbТе:Ві n-типу, який полягає в тому, що вихідні речовини розташовують у кварцовій вакуумованій ампулі і поміщають у піч, ампулу з вихідними речовинами попередньо нагрівають до певної температури, витримують при ній, потім здійснюють синтез сплаву при вищій температурі, після чого ампулу охолоджують до кімнатної температури, одержані злитки дроблять та здійснюють пресування, який відрізняється тим, що як вихідні речовини використовують високочисті свинець, телур і вісмут, взяті у співвідношеннях Рb - 49,00 ат. %, Те - 50,00 ат. %, Ві - 1,00 ат. %. 2. Спосіб отримання легованого сплаву РbТе:Ві n-типу за п. 1, який відрізняється тим, що одержані злитки дроблять до фракцій (0,6-0,8) мм і здійснюють пресування при тисках (0,5-1,0) ГПа.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6761
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63536.pdf174.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.