Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6762
Title: Багатоканальний спосіб передавання та приймання інформації
Authors: Николайчук, Я. М.
Воронич, А. Р.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 63648 U Україна, МПК H04J 13/00. Багатоканальний спосіб передавання та приймання інформації / Николайчук Я. М., Воронич А. Р. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201105821 ; заявлено 10.05.2011 ; опубл. 10.10.2011, Бюл. № 19. – 5 с. : іл.
Abstract: Багатоканальний спосіб передавання та приймання інформації, в якому на передавальній стороні процесор обчислює контрольну суму коректуючого коду БЧХ, яку передають разом з інформаційним масивом у вигляді пакета даних по лінії зв'язку, далі на приймальній стороні обчислюють контрольну суму бітів переданого масиву даних і порівнюють з переданим кодом контрольної суми, причому, якщо контрольні суми, сформовані на передавальній та приймальній стороні лінії зв'язку, співпадають, то по зворотній лінії зв'язку передають код квитанції про те, що інформація передана правильно, і починають передачу наступного інформаційного масиву даних, а якщо названі контрольні суми не співпадають, то на передавальну сторону лінії зв'язку по зворотному каналу передають код квитанції про наявність помилок в пакеті даних і повторюють його передачу, який відрізняється тим, що на передавальній стороні на фізичному рівні тільки інформаційні біти "одиниць" пакета даних модулюють бітами послідовності коду поля Галуа з використанням першої і другої сигнальних ознак, а інформаційні біти "нулів" пакета даних використовують для передавання наступного потоку даних, для чого модулюють його інформаційні біти "одиниць" третьою і четвертою сигнальними ознаками, причому для нулів наступного потоку даних використовують п'яту сигнальну ознаку, після цього на приймальній стороні на фізичному рівні виявляють та виправляють помилки в сигналах, маніпульованих кодами поля Галуа.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6762
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63648.pdf375.84 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.