Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6763
Title: Пристрій для прорізання вікна в обсадній колоні
Authors: Воєвідко, І. В.
Курташ, Т. С.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 63972 U Україна, МПК E21B 7/08. Пристрій для прорізання вікна в обсадній колоні / Воєвідко І. В., Курташ Т. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201103941 ; заявлено 01.04.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для прорізання вікна в обсадній колоні, що містить відхилювач циліндричної форми, верхня частина якого виконана з похилою ділянкою бокової поверхні, фрезер-райбер, який відрізняється тим, що на похилій ділянці відхилювача виконано повздовжній паз, в якому розташована накладка, яка в транспортному положенні фіксується зрізним елементом, а верхня частина обладнана фігурним опорним елементом, радіус якого дорівнює радіусу штовхача циліндричної форми, що розташований в бурильній колоні на розрахунковій відстані від торця райбера, крім цього на похилій поверхні встановлено фіксуючий елемент, в нижній частині відхилювача виконана виїмка, а фрезер-райбер виконано двосторонньої дії.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6763
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63972.pdf250.5 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.