Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6764
Title: Пристрій для контролю змочуваності рідиною поверхні твердого тіла
Authors: Чуйко, М. М.
Витвицька, Л. А.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 64013 U Україна, МПК G01N 13/00. Пристрій для контролю змочуваності рідиною поверхні твердого тіла / Чуйко М. М., Витвицька Л. А.; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201104224 ; заявлено 07.04.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для контролю змочуваності рідиною поверхні твердого тіла, що складається з вимірювального блока, розташованого в термостаті, широкосмугового підсилювача та ЕОМ, який відрізняється тим, що додатково введено вимірювальний перетворювач, а також послідовно з'єднані дозатор, передавальний механізм, кроковий двигун, блок управління двигуном та цифро-аналоговий перетворювач, а вимірювальний блок, з'єднаний з вимірювальним перетворювачем, виконаний у вигляді плоскопаралельного конденсатора з отвором у верхній обкладці, всередині якого встановлений досліджуваний зразок.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6764
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64013.pdf261.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.