Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6765
Title: Спосіб оцінки якості поверхневих вод
Authors: Архипова, Л. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 64027 U Україна, МПК G01N 33/00. Спосіб оцінки якості поверхневих вод / Архипова Л. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201104305 ; заявлено 08.04.2011 ; опубл. 25.10.2011, Бюл. № 20. – 5 с. : іл.
Abstract: Спосіб оцінки якості поверхневих вод, що включає відбір проб води, проведення аналізів, подальше узагальнення за окремими блоками з встановленням об'єднаної оцінки, який відрізняється тим, що узагальнення результатів аналізів поверхневих вод за окремими блоками включає отримання комплексного індексу потенціалу якості (КІПЯ) для фонових природних об'єктів, встановлення закономірностей його просторового розподілу, з подальшим визначенням норми потенціалу якості в будь-якій точці фонового водного об'єкта та ступеня відхилення від норми й ступеня відновлення забруднених водних об'єктів-аналогів, оцінюючи рівень потенціалу якості за наступною шкалою: - буферний (зона екологічної рівноваги) КІПЯ>5; - оптимальний 3<КІПЯ<5; - напруження адаптації 1<КІПЯ<3; - зона песимуму в межах -1<КІПЯ<1; - критичний - при значеннях показника -3<КІПЯ<-1; - кризовий - при значеннях показника -3<КІПЯ<-5; - катастрофічний (зона екологічного лиха) КІПЯ<-5.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6765
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64027.pdf254.96 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.