Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6767
Title: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування
Authors: Луцак, Д. Л.
Бурда, М. Й.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 64470 U Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування / Луцак Д. Л., Бурда М. Й., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201104259 ; заявлено 07.04.2011 ; опубл. 01.11.2011, Бюл. № 21. – 3 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження матеріалів на абразивне зношування, який містить випробувальну камеру з верхньою рухомою кришкою, абразивне середовище у випробувальній камері і розміщений у ньому зразок у вигляді диска, утримувач зразка, привід обертання утримувача зразка і засіб для стискання абразивного середовища, який відрізняється тим, що отвір у випробувальному зразку виконано ексцентрично відносно осі його обертання з величиною ексцентриситету: e=(0,1-0,25)d, де d - діаметр зразка.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6767
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
64470.pdf212.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.