Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6768
Title: Ролик для обкатки замкових різьб бурильних труб
Authors: Копей, Б. В.
Сизоненко, А. В.
Боднарук, В. Б.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 65570 U Україна, МПК B21H 3/00. Ролик для обкатки замкових різьб бурильних труб / Копей Б. В., Сизоненко А. В., Боднарук В. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201106057 ; заявлено 16.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23. – 2 с. : іл.
Abstract: Ролик для обкатки замкових різьб бурильних труб, що включає бокові конусні поверхні та нижню деформуючу частину, який відрізняється тим, що ролик додатково містить верхню деформуючу частину, а бокові поверхні утворені при зрізанні циліндра двома площинами, розташованими під кутом до перерізу, що проходить по нормалі до осі циліндра.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6768
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65570.pdf187.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.