Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6780
Title: Замкове з’єднання бурильних труб із зміцненою зовнішньою поверхнею
Authors: Копей, Б. В.
Кінаш, С. С.
Сизоненко, А. В.
Issue Date: 2011
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 65571 U Україна, МПК E21B 17/042. Замкове з’єднання бурильних труб із зміцненою зовнішньою поверхнею / Копей Б. В., Кінаш С. С., Сизоненко А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201106060 ; заявлено 16.05.2011 ; опубл. 12.12.2011, Бюл. № 23. – 2 с. : іл.
Abstract: 1. Замкове з'єднання бурильних труб із зміцненою зовнішньою поверхнею, яке складається з ніпельної і високоміцної муфтової деталей, згвинчених між собою конічною різьбою, і запобіжного кільця, яке відрізняється тим, що на зовнішній поверхні ніпельної та муфтової деталей в місцях найбільшої їх товщини вирізані кільцеві канавки, на глибину, рівну подвоєній глибині проникнення насичуючих елементів при термодифузійному зміцненні поверхні, в які вкладено з попереднім натягом запобіжні кільця, виготовлені з матеріалу замкового з'єднання, товщина яких дорівнює глибині канавки. 2. Замкове з'єднання за п. 1, яке відрізняється тим, що канавки виконані ступеневими, причому висота кожної сходинки канавки дорівнює глибині проникнення насичуючих елементів у тіло деталі при її поверхневому термодифузійному зміцненні, а профіль перерізу вкладеного в канавку кільця дорівнює профілю перерізу самої канавки.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6780
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
65571.pdf194.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.