Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6782
Title: Спосіб запобігання утворенню піщаних пробок у нафтових і газових свердловинах
Authors: Кондрат, Р. М.
Климишин, Я. Д.
Дячук, Н. С.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 67233 U Україна, МПК E21B 43/04. Спосіб запобігання утворенню піщаних пробок у нафтових і газових свердловинах / Кондрат Р. М., Климишин Я. Д., Дячук Н. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201108548 ; заявлено 07.07.2011 ; опубл. 10.02.2012, Бюл. № 3. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб запобігання утворенню піщаних пробок у нафтових і газових свердловинах, що включає нагнітання у привибійну зону свердловини фільтруючого матеріалу у вигляді твердих частинок, який відрізняється тим, що у привибійну зону свердловини по насосно-компресорних трубах завантажують під тиском, більшим від атмосферного, суміш металевих кульок з гладкою поверхнею у співвідношенні: 40 % - металеві кульки діаметром 5-7 мм, 60 % - металеві кульки діаметром 1-1,5 мм.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6782
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67233.pdf175.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.