Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6784
Title: Спосіб комутації електричних сигналів при вимірюванні термоелектричних параметрів
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Борик, В. В.
Терлецький, А. І.
Ткачук, А. І.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 67492 U Україна, МПК G01K 7/00. Спосіб комутації електричних сигналів при вимірюванні термоелектричних параметрів / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Борик В. В., Терлецький А. І., Ткачук А. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201108920 ; заявлено 15.07.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 2 с. : іл.
Abstract: Спосіб комутації електричних сигналів при вимірюванні термоелектричних параметрів, у якому використовують комірку з двома нагрівниками, хромелеві та алюмелеві термопари, генератор стабільного струму, який відрізняється тим, що комутацію між хромелевими та алюмелевими термопарами здійснюють за допомогою восьмипозиційного перемикача.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6784
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67492.pdf231.24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.