Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6785
Title: Баржа-пліт для транспортування стиснутого природного газу
Authors: Патон, Б. Є.
Крижанівський, Є. І.
Савицький, М. М.
П'ятничко, О. І.
Зайцев, В. В.
Мандрик, О. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 67658 U Україна, МПК B63B 25/00. Баржа-пліт для транспортування стиснутого природного газу / Патон Б. Є., Крижанівський Є. І., Савицький М. М., П'ятничко О. І., Зайцев В. В., Мандрик О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201113979 ; заявлено 28.11.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 2 с. : іл.
Abstract: 1. Баржа-пліт для транспортування стиснутого природного газу, що складається з корпусу та компактно розташованої у ньому довгомірної труби високого тиску, що заповнена стиснутим газом, яка відрізняється тим, що довгомірна труба високого тиску виконана у вигляді просторового змійовика, укладеного в герметичну капсулу також заповнену стиснутим газом, яка з корпусом баржі утворює подвійне дно та подвійні борти, причому всередині капсули розміщені фіксуючі стяжки між протилежними стінками, які одночасно є опорами для труб змійовика. 2. Баржа-пліт за п. 1, яка відрізняється тим, що просторовий змійовик складається з послідовно сполучених прямолінійних та криволінійних відрізків труб, що чергуються, а герметична капсула має вигляд великогабаритної посудини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6785
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67658.pdf190.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.