Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6787
Title: Спосіб транспортування стиснутого природного газу рухомим трубопроводом
Authors: Патон, Б. Є.
Крижанівський, Є. І.
Савицький, М. М.
Швидкий, Е. А.
Зайцев, В. В.
Мандрик, О. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 67664 U Україна, МПК F17C 5/00. Спосіб транспортування стиснутого природного газу рухомим трубопроводом / Патон Б. Є., Крижанівський Є. І., Савицький М. М., Швидкий Е. А., Зайцев В. В., Мандрик О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 201114580 ; заявлено 08.12.2011 ; опубл. 27.02.2012, Бюл. № 4. – 2 с.
Abstract: Спосіб транспортування стиснутого природного газу рухомим трубопроводом, оснащеним запірною арматурою, що полягає у заповненні його за допомогою компресорної станції очищеним стиснутим природним газом, переміщуванні морським транспортним засобом і розвантажуванні у кінцевому пункті в газотранспортну мережу, який відрізняється тим, що трубопровід складають з послідовно з'єднаних модулів, розміри яких співпадають з розмірами морських контейнерів, закріплених на морському транспортному засобі, в яких компактно розташована стандартна довгомірна труба високого тиску, рухомий трубопровід при завантаженні-розвантаженні залишається на морському транспортному засобі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6787
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
67664.pdf132.42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.