Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6789
Title: Пристрій для герметизації муфтових з’єднань труб
Authors: Крижанівський, Є. І.
Палійчук, І. І.
Василишин, В. Я.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 68732 U Україна, МПК E21B 17/00, F16L 15/04. Пристрій для герметизації муфтових з’єднань труб / Крижанівський Є. І., Палійчук І. І., Василишин В. Я. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 10931; заявлено 12.09.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для герметизації муфтових з'єднань труб встановлюється між торцями труб і містить втулку, яка має у середній частині деформовані у холодному стані ділянки, що чергуються по її довжині і утворюють нециліндричні поверхні, і може бути виготовлена з матеріалу, відмінного від матеріалу труб, а торці втулки контактують з торцями труб при деформації її середньої частини. Поверхні втулки і товщина її стінок криволінійно змінюються по її довжині, а форма торців втулки і торців труб вибирається незалежно плоскою, конічною, опуклою або увігнутою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6789
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68732.pdf247.01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.