Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6790
Title: Пристрій визначення залишку багаторозрядного числа
Authors: Николайчук, Я. М.
Якименко, І. З.
Воронич, А. Р.
Волинський, О. І.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 68872 U Україна, МПК G06F 7/00. Пристрій визначення залишку багаторозрядного числа / Николайчук Я. М., Якименко І. З., Воронич А. Р., Волинський О. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 12596; заявлено 27.10.2011 ; опубл. 10.04.2012, Бюл. № 7. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій визначення залишку багаторозрядного числа містить n-розрядний регістр зсуву, вхід якого підключений до шини запису кодового представлення числа. В нього додатково введено шину запису кодового представлення модуля Р, яка підключена до першого входу додатково введеного к+1-розрядного регістра зсуву, другий адресний вхід, якого підключений до першого виходу додатково введеного блока управління.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6790
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
68872.pdf197.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.