Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6794
Title: Спосіб покращення електричного контакту при вимірюванні теплопровідності
Authors: Галущак, М. О.
Фреїк, Д. М.
Борик, В. В.
Ткачук, А. І.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 70132 U Україна, МПК G01R 27/08. Спосіб покращення електричного контакту при вимірюванні теплопровідності / Галущак М. О., Фреїк Д. М., Борик В. В., Ткачук А. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 13987; заявлено 28.11.2011 ; опубл. 25.05.2012, Бюл. № 10. – 4 с. : іл.
Abstract: Спосіб покращення електричного контакту при вимірюванні теплопровідності полягає в тому, що на досліджуваний зразок наносять тонку смужку металу, що використовується як нагрівач. На металеву смужку-нагрівач наносять додатково срібні омічні контакти осадженням з парової фази у вакуумі.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6794
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70132.pdf265.52 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.