Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6795
Title: Спосіб видалення кольматуючих утворень із вуглеводневоутримуючих пластів
Authors: Сабан, В. З.
Семчук, Я. М.
Маєвський, Б. Й.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 70229 U Україна, МПК E21B 43/27. Спосіб видалення кольматуючих утворень із вуглеводневоутримуючих пластів / Сабан В. З., Семчук Я. М., Маєвський Б. Й. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2010 03758; заявлено 01.04.2010 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 7 с.
Abstract: Спосіб видалення кольматуючих утворень із вуглеводневоутримуючих пластів включає послідовне закачування в пласт технологічних розчинів за заданим тиском і витратою, які взаємодіють із кольматуючим утворенням природного або техногенного походження, а також включає технологічну витримку розчинів у пласті, видалення продуктів реакції і виклик припливу з пласта до появи флюїду. Попередньо проводять хімічний аналіз пластових і поверхневих вод, а також технічної води на вміст в них кальцію та фракцій твердих частинок, на підставі отриманих результатів аналізу здійснюють обробку технічної води додаванням до неї кальцинованої соди Na2CO3.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6795
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70229.pdf182.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.