Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6796
Title: Багатоканальний пристрій для обчислення знакової функції
Authors: Николайчук, Я. М.
Заведюк, Т. О.
Воронич, А. Р.
Албанський, І. Б.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 70338 U Україна, МПК G06F 15/00. Багатоканальний пристрій для обчислення знакової функції / Николайчук Я. М., Заведюк Т. О., Воронич А. Р., Албанський І. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 12976; заявлено 04.11.2011 ; опубл. 11.06.2012, Бюл. № 11. – 6 с. : іл.
Abstract: Багатоканальний пристрій для обчислення знакової функції належить до обчислювальної техніки і призначений для статистичного аналізу випадкових процесів шляхом обчислення знакової функції та може бути використаний як кореляційний нейропроцесор розпізнавання гармонічних сигналів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6796
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70338.pdf232.2 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.