Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6800
Title: Прилад для склерометричних досліджень
Authors: Бурда, М. Й.
Гарасимів, Г. В.
Шкіца, Л. Є.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 70725 U Україна, МПК G01N 3/46. Прилад для склерометричних досліджень / Бурда М. Й., Гарасимів Г. В., Шкіца Л. Є., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2011 13900; заявлено 25.11.2011 ; опубл. 25.06.2012, Бюл. № 12. – 7 с. : іл.
Abstract: Прилад для склерометричних досліджень містить основу, встановлені на ній утримувач зразка, привід переміщення системи дряпання, яка складається із корпусу, оснащеного вузлом навантаження, утримувачем індентора, плоскою пружиною, вертикально розміщеною між приводом переміщення та корпусом, датчиком сили дряпання та засобом для реєстрації сили дряпання. Додатково містить кулачковий механізм виконаний у вигляді ролика, встановленого на основі з можливістю обертання навколо осі, розміщеної перпендикулярно до напряму дряпання, та планки, встановленої шарнірно на нижній частині корпусу. Датчик сили дряпання виконаний у вигляді індуктивного датчика переміщення, встановленого у корпусі системи дряпання, щуп якого взаємодіє із плоскою пружиною.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6800
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
70725.pdf284.27 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.