Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6803
Title: Бурове шарошкове долото
Authors: Яким, Р. С.
Петрина, Ю. Д.
Яким, І. С.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 71977 U Україна, МПК E21B 10/22. Бурове шарошкове долото / Яким Р. С., Петрина Ю. Д., Яким І. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2010 05441; заявлено 05.05.2010 ; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. – 6 с. : іл.
Abstract: Бурове шарошкове долото містить цапфу, шарошку, порожнина якої герметизована тарілкоподібним ущільненням, еластичне кільце, встановлене між підшипниковим сепаратором, виконаним у вигляді плоскої шайби, та шарошкою, при цьому тарілкоподібне ущільнення нерухомо з'єднане з цапфою. Додатково містить сепаратор, в якому розміщені ролики, виконаний із композиційного зносостійкого матеріалу, з висотою, яка відповідає висоті ролика підшипника.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6803
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
71977.pdf277.97 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.