Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6811
Title: Безпровідна сенсорна мережа
Authors: Николайчук, Я. М.
Воронич, А. Р.
Гладюк, В. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 73756 U Україна, МПК H04W 4/00. Безпровідна сенсорна мережа / Николайчук Я. М., Воронич А. Р., Гладюк В. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 02606; заявлено 05.03.2012 ; опубл. 10.10.2012, Бюл. № 19. – 7 с. : іл.
Abstract: Безпровідна сенсорна мережа належить до розподілених інформаційно-вимірювальних комп’ютеризованих програмно-апаратних засобів вимірювання, перетворення, дистанційного передавання, реєстрації та відображення даних про характеристики складних просторово-розподілених промислових об’єктів контролю та управління. Корисну модель використовують для віддаленого контролю та обліку витрати енергоносіїв.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6811
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
73756.pdf338.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.