Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6815
Title: Пристрій для дослідження на зношування
Authors: Бурда, М. Й.
Криль, А. О.
Бурда, Ю. М.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 74278 U Україна, МПК G01N 3/56. Пристрій для дослідження на зношування / Бурда М. Й., Криль А. О., Бурда Ю. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 03566; заявлено 26.03.2012 ; опубл. 25.10.2012, Бюл. № 20. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій для дослідження на зношування містить основу, привід обертання, циліндричний корпус, на внутрішній поверхні якого закріплені напрямні утримувачів контрзразків, виконаних у вигляді тіл обертання та розміщених по колу, концентрично до ротора, та привід обертання корпусу. Ротор має пази для осей, на яких встановлені зразки, виконані у вигляді тіл обертання. Корпус виконаний із можливістю обертання навколо осі. Привід обертання корпусу виконаний у вигляді зубчастої передачі із трьох зубчастих коліс. Одне з них встановлене на валу, що передає обертання від приводу до ротора, друге - з внутрішнім зачепленням, закріплене на корпусі, і третє - встановлене між першими двома з можливістю обертання навколо осі, закріпленої на основі. Утримувачі контрзразків виконані з можливістю обертання навколо осі циліндричних напрямних, які додатково містять фіксатори положень.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6815
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74278.pdf250.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.