Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6816
Title: Клапанний вузол бурового поршневого насоса
Authors: Лях, М. М.
Кучеренко, Ю. І.
Мохній, І. Ю.
Синейко, О. В.
Лукичова, О. В.
Issue Date: 2012
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 74859 U Україна, МПК E21B 34/00 F16K 15/02. Клапанний вузол бурового поршневого насоса / Лях М. М., Кучеренко Ю. І., Мохній І. Ю., Синейко О. В., Лукичова О. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 05837; заявлено 14.05.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21. – 6 с. : іл.
Abstract: Клапанний вузол бурового поршневого насоса містить корпус з встановленою в ньому кришкою з ущільнювальним кільцем, сідло з кільцевою конічною посадковою поверхнею, що містить решітку, верхня поверхня якої виконана сферичною і відповідає радіусу сфери запірного елемента, запірний елемент, виконаний у формі кулі із еластичного матеріалу і встановлений на посадковій поверхні сідла із можливістю взаємодіяти із сферичною поверхнею решітки, обмежувач руху запірного елемента, виконаний у формі решітчастого ковпака, містить пружний елемент і встановлений між кришкою і сідлом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6816
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
74859.pdf211.93 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.