Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6819
Title: Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів
Authors: Цих В. С.
Яворський А. В.
Ващишак С. П.
Карпаш О. М.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 77975 U Україна, МПК G01N 27/24. Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів / Цих В. С., Яворський А. В., Ващишак С. П., Карпаш О. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 06856; заявлено 05.06.2012 ; опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб безконтактного контролю стану ізоляційного покриття підземних трубопроводів включає генерацію електромагнітних коливань за допомогою генератора змінного струму, які подаються на досліджуваний трубопровід, з подальшою реєстрацією зміни фази вхідного сигналу, яка виникає внаслідок збільшення затримки розповсюдження сигналу у міру віддалення від підключеного до трубопроводу генератора та внаслідок впливу наявних наскрізних пошкоджень чи потоншення ізоляційного покриття, з подальшим прийманням сигналу магнітною антеною, а передачу через радіоканал опорного сигналу для фазового детектора приймального модуля, порівнюють отриманий сигнал від досліджуваного трубопроводу з опорним сигналом генератора, в якому використовують дві різні робочі частоти.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6819
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
77975.pdf370.29 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.