Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6822
Title: Жорстка компоновка низу бурильної колони з долотом, що не фрезерує стінку свердловини
Authors: Оринчак, М. І.
Бейзик, О. С.
Васько, А. І.
Кирчей, О. І.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 78919 U Україна, МПК E21B 7/00. Жорстка компоновка низу бурильної колони з долотом, що не фрезерує стінку свердловини / Оринчак М. І., Бейзик О. С., Васько А. І., Кирчей О. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 09275; заявлено 30.07.2012 ; опубл. 10.04.2013, Бюл. № 7. – 5 с. : іл.
Abstract: Жорстка компоновка низу бурильної колони з долотом, що не фрезерує стінку свердловини, складається з обважнених бурильних труб, калібратора, хрестоподібного стабілізатора, тришарошкового долота з цапфами, лапами, шарошками. Кут нахилу цапфи долота до вертикалі становить 57-60°, а опорна поверхня хрестоподібного стабілізатора має твердосплавні пластини по всій довжині центруючих елементів.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6822
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
78919.pdf211.61 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.