Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6823
Title: Пристрій для автоматичного встановлення відліку барабанчика оптичного мікрометра
Authors: Ільків, Є. Ю.
Кухтар, Д. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 79457 U Україна, МПК G01C 3/20. Пристрій для автоматичного встановлення відліку барабанчика оптичного мікрометра / Ільків Є. Ю., Кухтар Д. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 11595; заявлено 08.10.2012 ; опубл. 25.04.2013, Бюл. № 8. – 4 с. : іл.
Abstract: Пристрій для автоматичного встановлення відліку барабанчика оптичного мікрометра складається з обертаючої частини та осі, яка входить у втулку, що жорстко з'єднана з корпусом нівеліра, та шкали з поділками. Додатково введена пружина, встановлена на осі обертання барабанчика, що закріплена одним кінцем до обертаючої частини барабанчика, а другим - до нерухомої частини корпусу, а також гальмівна пластина, закріплена до нерухомої частини корпусу.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6823
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
79457.pdf214.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.