Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6825
Title: Плунжер для плунжерного піднімача
Authors: Кондрат Р. М., Р. М.
Угриновський, А. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 82863 U Україна, МПК E21B 43/00. Плунжер для плунжерного піднімача / Кондрат Р. М., Угриновський А. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2012 13719; заявлено 30.11.2012 ; опубл. 27.08.2013, Бюл. № 16. – 4 с. : іл.
Abstract: Плунжер включає пустотілий циліндр, з рядом поперечних канавок на його зовнішній поверхні, клапан у вигляді кульки в нижній частині, верхнє та нижнє ущільнюючі кільця, які встановлені у канавках на зовнішній поверхні пустотілого циліндра, виконаних у вигляді зрізаного конуса з вершиною, направленою уверх по шляху піднімання плунжера у свердловині.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6825
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
82863.pdf194.44 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.