Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6826
Title: Пристрій для опресовування колони труб
Authors: Костриба, І. В.
Филипенко, В. М.
Лях, М. М.
Брецко, С. В.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 85465 U Україна, МПК G01M 3/08, E21B 47/10. Пристрій для опресовування колони труб / Костриба І. В., Филипенко В. М., Лях М. М., Брецко С. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 04541; заявлено 11.04.2013 ; опубл. 25.11.2013, Бюл. № 22. – 5 с. : іл.
Abstract: Пристрій для опресовування колони труб містить гідроциліндр, у верхній частині оснащений механізмом переміщення поршня. Гідроциліндр і механізм переміщення поршня виконані у вигляді диференційної системи гідроциліндрів, де верхній гідроциліндр через два відводи сполучений з гідросистемою керування і поршень якого через шток з'єднаний з поршнем нижнього гідроциліндра, до якого послідовно через відвід під'єднані доливна ємність, запірний елемент, всмоктувальний і нагнітальний клапани, з'єднані з першим виводом нижньої частини відсічного гідроциліндра, а також з манометром і нагнітальною трубкою, розташованою в порожнині колони труб. На нижній частині відсічного гідроциліндра виконана конічна різьба для з'єднання з колоною труб, порожнина якої через другий вивід відсічного гідроциліндра, запірний клапан і вентиль сполучена через третій вивід із порожниною відсічного гідроциліндра, в якій розміщені поршень і пружина. Четвертий вивід відсічного гідроциліндра і вивід диференційного гідроциліндра сполучені із атмосферою, а на нижній частині колони труб встановлений запірний елемент.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6826
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
85465.pdf205.26 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.