Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6827
Title: Шланговий кабель
Authors: Айсауї, Адел
Копей, Б. В.
Овецький, С. О.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86000 U Україна, МПК H01B 7/14. Шланговий кабель / Айсауї Адел, Копей Б. В., Овецький С. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 07094; заявлено 05.06.2013 ; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23. – 5 с. : іл.
Abstract: Шланговий кабель, в якому використано центрально розміщений трубопровід для транспортування робочої рідини або хімічних реагентів, а силовий елемент розміщується за межами центральної лінії кабелю у формі чотирьох окремих електричних дротів, причому навколо трьох з них розміщені три обважнювачі, а четвертий силовий елемент має достатній переріз і вагу для того, щоб не використовувати окремого обважнювача, навколо центрального трубопроводу також можуть бути розміщені електричні кабелі та інші трубопроводи. Він посилений великою пружиною, закритою зовнішнім ізоляційним шаром, який має жорстку, рухливу у всіх напрямках структуру і дозволяє швидко розмістити його так, що внутрішня металічна пружина захищає від надмірного згину і руйнування електричний дріт.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6827
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86000.pdf214.23 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.