Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6829
Title: Шланговий кабель
Authors: Айсауї, Адел
Копей, Б. В.
Овецький, С. О.
Issue Date: 2013
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 86002 U Україна, МПК H01B 7/14. Шланговий кабель / Айсауї Адел, Копей Б. В., Овецький С. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 07096; заявлено 05.06.2013 ; опубл. 10.12.2013, Бюл. № 23. – 5 с. : іл.
Abstract: Шланговий кабель складається з армуючих пластикових елементів, оптико-волоконних кабелів, електричних кабелів і гідравлічних шлангів високого тиску. У ньому застосований кульовий шарнір, який має ніпельну і муфтову частини, як зовнішня оболонка шлангового кабелю, яка забезпечує безперешкодні кругові рухи до 45-градусного кута згину і ця структура захищає кабель і його внутрішній склад від руйнування.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6829
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86002.pdf196.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.