Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6834
Title: Спосіб перероблення розсолів
Authors: Крижанівський, Є. І.
Полутренко, М. С.
Побережний, Л. Я.
Долін, В. В.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 88280 U Україна, МПК C01D 3/04, C01F 5/00. Спосіб перероблення розсолів / Крижанівський Є. І., Полутренко М. С., Побережний Л. Я., Долін В. В. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 11217; заявлено 20.09.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. – 5 с.
Abstract: Спосіб перероблення розсолів, який полягає в послідовності технологічних операцій оброблення хімреагентами, причому запропонований спосіб реалізують в дві стадії, де на першій стадії з розсолу осаджують сульфати розчином барій хлориду при перемішуванні при кімнатній температурі, перевіряють повноту осадження і відділяють осад барій сульфату, який після досушування засипають в бункер і подають на стадію фасування, а на другій стадії до розсолу, звільненого від сульфатів, додають еквімолярну кількість розчину аргентум нітрату для повного осадження хлоридів, аргентум хлорид на фільтрі досушують і подають на стадію фасування, а рідку фазу, основними компонентами якої є нітрати калію, натрію, та магнію, розливають в ємності для подальшої реалізації як полімінеральне добриво.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6834
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88280.pdf180.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.