Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6835
Title: Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб
Authors: Івасів, В. М.
Ногач, М. М.
Юрич, А. Р.
Яциняк, І. І.
Рачкевич, Р. В.
Гриців, В. В.
Юрич, Л. Р.
Буй, В. В.
Гриджук, Я. С.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 88307 U Україна, МПК E21B 19/00. Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб / Івасів В. М., Ногач М. М., Юрич А. Р., Яциняк І. І., Рачкевич Р. В., Гриців В. В., Юрич Л. Р., Буй В. В., Гриджук Я. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 11632; заявлено 02.10.2013 ; опубл. 11.03.2014, Бюл. № 5. – 9 с. : іл.
Abstract: Пристрій для вимірювання зусиль в колоні бурильних труб включає калібрований по міцнісних параметрах корпус, верхній та нижній перехідники, консольно защемлений ствол у верхньому перехіднику, вузол перетворення деформацій, блок реєстрації деформацій. Вузол перетворення деформацій пристрою виконаний у вигляді розміщених між собою під кутом 120° в перерізі корпусу системи трьох тензодавачів, встановлених на консольно закріплених пружних пластинах, що взаємодіють через повзуни з внутрішньою поверхнею корпусу. Виходи тензодавачів електрично з'єднані з блоком реєстрації деформацій, а також додатково введеним вузлом поздовжніх переміщень у вигляді силової пружини, встановленої концентрично стволу на інерційній втулці, яка взаємодіє з двома діагонально розміщеними пружними кронштейнами, на яких встановлені тензодавачі фіксації переміщень, зв'язаних відповідно з блоком реєстрації.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6835
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88307.pdf346.68 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.