Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6839
Title: Пристрій для герметизації наскрізних дефектів трубопроводу
Authors: Крижанівський, Є. І.
Слободян, В. І.
Джус, А. П.
Івасів, О. В.
Ногач, М. М.
Кутенець, В. О.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 89225 U Україна, МПК F16L 55/00. Пристрій для герметизації наскрізних дефектів трубопроводу / Крижанівський Є. І., Слободян В. І., Джус А. П., Івасів О. В., Ногач М. М., Кутенець В. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 13777; заявлено 27.11.2013 ; опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. – 7 с. : іл.
Abstract: Пристрій для герметизації наскрізних дефектів трубопроводу містить гвинтовий притискний механізм, що включає корпус, в якому розміщені пружне ущільнення і притискна пластина, а в тілі корпуса виконані гвинтові отвори, в яких знаходяться силові гвинти, що взаємодіють з притискною пластиною. Корпус гвинтового притискного механізму защемлений нерухомо у верхній частині обтискного хомута, яка односторонньо з'єднана шарнірним вузлом, а з другої сторони болтовим кріпленням з нижньою частиною. Гвинтові отвори в корпусі з силовими гвинтами розміщені по контуру в формі кола або овалу, орієнтованого великою віссю в напрямку поширення дефекту в трубопроводі. В нижній частині корпуса в контакті з поверхнею трубопроводу виконані шипи з матеріалу, який запобігає утворенню іскри. Крайнє верхнє положення пружного ущільнення з притискною пластиною фіксується в корпусі гвинтовою підвіскою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6839
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89225.pdf323.85 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.