Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6841
Title: Свердловинний ежектор
Authors: Паневник, О. В.
Дубей, О. Я.
Яремко, І. Я.
Лях, М. М.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 90016 U Україна, МПК F04B 47/00, F04F 5/00. Свердловинний ежектор / Паневник О. В., Дубей О. Я., Яремко І. Я., Лях М. М. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 13995; заявлено 02.12.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 5 с. : іл.
Abstract: Свердловинний ежектор містить корпус ежектора, робоче сопло, прийомну камеру, камеру змішування, дифузор і зворотний клапан. Вісь ежектора зміщена відносно осі насосно-компресорних труб, у корпусі ежектора знаходиться прийомна камера, камера змішування і дифузор, а робоче сопло - у корпусі сопла, кожен із корпусів складається з двох половин роз'ємноз'єднаних, які охоплюють штангу, між собою з'єднані гвинтами, знаходяться в кожусі, який різьбовими з'єднаннями з'єднується з перехідниками, приєднаними за допомогою муфт до насосно-компресорних труб, між перехідниками і кожухом знаходяться манжети, певне положення ежектора визначене його спиранням на нижню манжету, а зверху підвісом на фіксаторі, що встановлений у верхньому перехіднику, в кожусі розміщений зворотний клапан, який з'єднує затрубний простір свердловини з прийомною камерою ежектора.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6841
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90016.pdf370.8 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.