Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6842
Title: Пристрій визначення залишку по модулю багаторозрядного числа
Authors: Николайчук, Я. М.
Кімак, В. Л.
Волинський, О. І.
Круліковський, Б. Б.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 90144 U Україна, МПК G06F 7/00. Пристрій визначення залишку по модулю багаторозрядного числа / Николайчук Я. М., Кімак В. Л., Волинський О. І., Круліковський Б. Б. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2013 15351; заявлено 27.12.2013 ; опубл. 12.05.2014, Бюл. № 9. – 6 с. : іл.
Abstract: Пристрій визначення залишку по модулю багаторозрядного числа містить вхідну і вихідну шини, які є відповідно n-розрядними входами і n-розрядними виходами пристрою, в кожному розряді пристрою міститься спеціальний однорозрядний суматор, в кожний розряд пристрою додатково введено D-тригер, вхід якого з'єднаний з відповідним розрядом вхідної шини, входи синхронізації об'єднані між собою і є другим входом пристрою. Кожен розряд суматора додатково містить інверсний вихід переносу, який підключений до інверсного входу переносу наступного старшого розряду суматора, вихід суми найстаршого розряду суматора з'єднаний з третіми входами мультиплексорів всіх розрядів, виходи яких підключені до відповідних виходів пристрою.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6842
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
90144.pdf315.66 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.