Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6843
Title: Спосіб виявлення вогнищ мікробної корозії на підземних металевих конструкціях
Authors: Крижанівський, Є. І.
Полутренко, М. С.
Піляшенко-Новохатний, А. І.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 91566 U Україна, МПК C12N 1/20, C23F 13/00. Спосіб виявлення вогнищ мікробної корозії на підземних металевих конструкціях / Крижанівський Є. І., Полутренко М. С., Піляшенко-Новохатний А. І., заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 00980; заявлено 03.02.2014 ; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. – 5 с.
Abstract: Спосіб виявлення вогнищ мікробної корозії підземних металевих конструкцій, що передбачає відбір проб та оцінку інтенсивності розвитку мікроорганізмів. Для спрощення процесу проводять відбір проб тільки ґрунтового повітря над металевою конструкцією і на відстані від неї. Оцінку інтенсивності розвитку мікроорганізмів проводять за вмістом вуглекислого газу, молекулярного водню, сірководню та метану в цих пробах. При перевищенні вмісту в пробі над конструкцією, порівняно з контрольною пробою, вуглекислого газу більше ніж на 30 % судять про початок руйнування ізоляційного покриття, при появі в ґрунтовому повітрі молекулярного водню роблять висновок про руйнування плівки катодного захисту. Поява в ґрунтовому повітрі сірководню свідчить про початок корозійного руйнування металу підземних конструкцій; поява в ґрунтовому повітрі метану свідчить про глибокі корозійні пошкодження металу з можливим утворенням пітингів; зменшується число аналізів та розширюється область використання, включаючи трубопроводи діаметром 530-1420 мм.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6843
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91566.pdf155.59 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.