Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6845
Title: Вібраційний гідравлічний ударний механізм
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Архипов, О. С.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 91955 U Україна, МПК E21B 33/138. Вібраційний гідравлічний ударний механізм / Оринчак М. І., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С., Архипов О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 01258; заявлено 10.02.2014 ; опубл. 25.07.2014, Бюл. № 14. – 4 с. : іл.
Abstract: Вібраційний гідравлічний ударний механізм для ліквідації прихоплень бурильної колони, що складається з рухомого шпинделя, на якому закріплений поршень, та нерухомого циліндра з двома камерами різного поперечного перерізу. У пристрої встановлений вібратор, верхнє колесо з призматичними зубами якого встановлено на подовженому шпинделі, а нижнє колесо з плавними переходами між призматичними зубами - у верхньому нерухомому перехіднику.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6845
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
91955.pdf167.57 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.