Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6847
Title: Спосіб видобування метану з твердих газових гідратів
Authors: Витязь, О. Ю.
Овецький, С. О.
Фем’як, Я. М.
Тодорчук, А. Ф.
Левченко, В. С.
Issue Date: 2014
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 94633 U Україна, МПК E21B 43/00. Спосіб видобування метану з твердих газових гідратів / Витязь О. Ю., Овецький С. О., Фем’як Я. М., Тодорчук А. Ф., Левченко В. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 05379; заявлено 20.05.2014 ; опубл. 25.11.2014, Бюл. № 22. – 6 с. : іл.
Abstract: Спосіб видобування метану з твердих газових гідратів здійснюють шляхом створення незрівноважених термобаричних умов при зниженні тиску і підводом тепла. Термобаричні умови змінюють в розрахунковому діапазоні вибійного тиску, який обмежують нижньою межею тиску насичення газом води, і температури теплоносія, причому температуру регулюють до розрахункової величини в точці виходу теплоносія у відкритий стовбур свердловини.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6847
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
94633.pdf210.7 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.