Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6848
Title: Гідравлічний ударний механізм, вмонтований в бурильну колону
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Кирчей, О. І.
Бейзик, О. С.
Issue Date: 2016
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 96198 U Україна, МПК E21B 33/138. Гідравлічний ударний механізм, вмонтований в бурильну колону / Оринчак М. І., Чудик І. І., Кирчей О. І., Бейзик О. С. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 07025; заявлено 23.06.2014 ; опубл. 26.01.2016, Бюл. № 2. – 4 с. : іл.
Abstract: Гідравлічний ударний механізм, вмонтований у бурильну колону, містить рухомий шпиндель, на якому закріплений поршень, та нерухомий циліндр з двома камерами різного перерізу. У верхній частині шпиндель і верхній перехідник мають квадратний переріз із вмонтованим запобіжним заходом.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6848
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96198.pdf185.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.