Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6850
Title: Компоновка низу бурильної колони (КНБК) для обертового буріння похилоскерованих та горизонтальних свердловин
Authors: Крижанівський, Є. І.
Витязь, О. Ю.
Фем’як, Я. М.
Якимечко, Я. Я.
Витязь, А. О.
Issue Date: 2015
Publisher: Державна служба інтелектуальної власності України
Citation: Пат. 96870 U Україна, МПК E21B 4/20, E21B 10/00. Компоновка низу бурильної колони (КНБК) для обертового буріння похилоскерованих та горизонтальних свердловин / Крижанівський Є. І., Витязь О. Ю., Фем’як Я. М., Якимечко Я. Я., Витязь А. О. ; заявник і патентовласник Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - № u 2014 08540; заявлено 28.07.2014 ; опубл. 25.02.2015, Бюл. № 4. – 4 с. : іл.
Abstract: Компоновка низу бурильної колони (КНБК), що складається з бурового трилопатевого долота, армованого твердосплавними елементами з промивними каналам, у яких закріплені кавітаційні камери, що дають можливість створити на вибої свердловини потужні потоки хвильової енергії направленої дії для руйнування гірської породи, силових циліндрів з поршнями, що створюють осьове навантаження на долото, трьох ексцентричних контактних елементів із гвинтоподібною поверхнею, які розташовані у проекції на горизонтальну площину через 120°, стальних бурильних труб (СБТ) з перевідниками, на зовнішній поверхні яких виконана різьба у вигляді наплавлення твердосплавним релітом, які перебувають у контакті зі стінкою свердловини, вибійного двигуна або турбобура, довгомірною безмуфтовою трубою (ДБТ) намотаною на барабан, де подачу здійснюють за допомогою інжектора (подавача), причому використовуються лопатеві долота з промивними каналами, у яких закріплені кавітаційні камери, які дають можливість збільшити швидкість буріння і довговічність роботи долота за рахунок створення на вибої свердловини потужних потоків хвильової енергії направленої дії на руйнування гірської породи.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/6850
Appears in Collections:Патенти на корисну модель

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
96870.pdf190.17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.